Argumenty wiersza poleceń do zarządzania instalacją.

Wiersz poleceń w SQLBackupAndFTP pozwala zastosować dane polecenie do wszystkich serwerów. W przypadku zastosowania klucza licencyjnego do aktywacji SQLBackupAndFTP, klucz licencyjny zostanie zastosowany do wszystkich serwerów, w związku z czym usunięcie licencji z jednego serwera spowoduje usunięcie jej ze wszystkich serwerów, a licencja może nie działać poprawnie. Aby rozwiązać taki problem należy:

1. Zarejestować instalację SQLBackupAndFTP

Po wdrożeniu obrazu należy zarejestrować instalację SQLBackupAndFTP za pomocą Wiersza Poleceń, używając polecenia: SqlBak.Job.Cli.exe --connect --new=Y --mode=Silent Gdzie: —connect — połączy SQLBackupAndFTP z sqlbackupandftp.com —new=Y/N — połączy się jako nowy komputer, lub użyje bieżących ustawień —mode=Normal/Silent — użyje trybu cichego, aby uniknąć otwierania strony powitalnej w przeglądarce

2. Zastosować nowy klucz licencyjny

Nowy klucz licencyjny nalezy zastosować za pomocą komendy: SqlBak.Job.Cli.exe --connect --new=N --mode=Silent --update-license=Y --license-key= Gdzie: —update-license=Y/N — wartość "Y" pozwala zaktualizować/wprowadzić klucz licencyjny —license-key= — klucz licencyjny

3. Usunąć klucz licencyjny

Aby usunąć licencję z jednego z serwerów, i kożystać z darmowej wersji programu należy użyć polecenia: SqlBak.Job.Cli.exe --connect --new=N --mode=Silent --update-license=Y Gdzie: —update-license=Y/N – ustawienie parametru "N" spowoduje niewprowadzenie klucza licencyjnego, i korzystanie z darmowej wersji programu

Automatyzacja utrzymania baz danych

Powrót