Oferta produktów z porównaniem najważniejszych cech dla każdego z wariantów 

Właściwości Lite Standard Professional Professional Lifetime
Planowane wykonywanie kopii zapasowych SQL Server, MySQL i PostgreSQL bez zakłócania usług baz danych max 5 dB tak tak tak
Nieplanowane wykonywanie kopii zapasowych dla nielimitowanej liczby baz danych za pomocą przycisku "Run Now" tak tak tak tak
Wysyłanie kopii zapasowych do FTP, SFTP, FTPS, NAS, lokalnego lub sieciowego dysku, OneDrive Personal, Box, Backblaze B2, Yandex.Disk tak tak tak tak
Wysyłanie e-maili z informacją o wykonaniu zadania lub niepowodzeniu tak tak tak tak
Przywracanie kopii zapasowych za pomocą jednego kliknięcia z łańcuchem automatycznie odtwprzonym w odpowiedniej kolejności tak tak tak tak
Kopie zapasowe dla zdalnych baz SQL tak tak tak tak
Kopie zapasowe plików i folderów tak tak tak tak
Wysyłanie kopii zapasowych na Dysk Google i Dropbox tak tak tak tak
Kopie zapasowe dziennika różnicowego i transakcji nie tak tak tak
Wysyłanie kopii zapasowych do Amazon S3, Azure Storage i OneDrive for Business nie nie tak tak
Szyfrowanie AES nie nie tak tak
Pełna usługa subskrypcji wieczysta opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie
KUP TERAZ KUP TERAZ KUP TERAZ KUP TERAZ

Każdy z powyższych produktów można zakupić w dwóch wariantach: z subskrypcją lub bez (poza produktem Professional Lifetime, który ma w pakiecie wieczystą subskrypcję). Dlaczego warto wybrać opcję z subskrypcją wyjaśniamy w zakładce subskrypcje.

W celu przetestowania możliwości programu możliwe jest pobranie 14-dniowej profesjonalnej wersji próbnej, zawierającej wszystkie edycje. Po upływie 14 dni, automatycznie przechodzi ona w uboższą wersję darmową. Program można w dowolnym momencie zaktualizować do jednej z dostępnych wersji: Lite, Standard lub Professional Description poprzez zakup licencji.

POBIERZ WERSJĘ PRÓBNĄ

Oferta