Nowości w wersji 12.4.4:
Automatyzacja utrzymania baz danych

Kwestia utrzymania baz danych jest tak samo ważna jak regularne wykonywanie kopii zapasowych. Z reguły bazy danych nie ulegają całkowitej awarii, jednak przez zbyt małą ilości miejsca na dysku serwerowym lub innych powodów może wystąpić gwałtowny spadek wydajności, co może prowadzić do uszkodzenia bazy danych. Dlatego oprócz kopii zapasowych baz danych warto zadbać też o ich utrzymanie. Podstawowe utrzymanie baz danych ogranicza się do wykonywania skryptów sql\*.cmd, *.bat. Ale istnieje wiele procesów, które warto wykonywać regularnie dla każdego serwera SQL, są to m.in.: zmniejszanie bazy danych/plików, odtwarzanie/reorganizacja indeksów, aktualizacja statystyk. W systemie Windows można regularnie uruchamiać skrypty na rożne sposoby, jednak posiadają one też swoje wady. Standardowe metody stają się problematyczne, gdy np. ktoś z zespołu utworzył wcześniej plan konserwacji i ma być on kontynuowany lub pojawi się potrzeba dodania pliku wsadowego systemu Windows (.bat) lub niestandardowego skryptu SQL.   


Najprostszym sposobem sprawdzającym się w każdej sytuacji jest utworzenie zadania utrzymania za pomocą SQLBackupAndFTP. Poniżej znajdują się właściwe kroki: 

1. Utworzenie nowego zadanie utrzymania

2. Połączenie z DBMS

3. Dodanie określonych skryptów

4. Ustawienie potrzebnego harmonogramu

5. Dostosowanie powiadomień e-mail

Automatyzacja utrzymania baz danych

Powrót