Nowości w wersji 12.4.4:
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie serwera Amazon RDS SQL

Serwer Amazon RDS SQL różni się od klasycznego Serwera SQL sposobem wykonywania kopii zapasowych. RDS SQL Server nie obsługuje konstrukcji SQL BACKUP DATABASE, ale oferuje np. przywracanie punktu w czasie, migawki, natywną kopię zapasową do S3 i aplikację Export Data-tier. Istnieją następujące sposoby na wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie: 

1. Tworzenie migawek
       a) poprzez AWS ManagementConsole
       b) poprzez AWS CLI   
2. Natywna kopia zapasowa do S3   
3. Eksport bacpac\dacpac
       a) poprzez SQL Server Management Studio
       b) poprzez SqlPackage    
4. Poprzez SQLBackupAndFTP 

SQLBackupAndFTP tworzy kopie zapasowe i przywraca serwer RDS, zapisując go w folderze lokalnym FTP lub w chmurze. Aplikacja zapewnia wiele funkcji takich jak wysyłanie powiadomień e-mail, kompresowanie kopii zapasowych, planowanie kopii zapasowych i wiele innych. Dla zachowania spójności transakcyjnej, konieczne jest ustawienie bazy danych w czasie wykonywania kopii zapasowej na tryb tylko do odczytu. Można to zrobić wchodząc w zaawansowane ustawienia wykonywania kopii zapasowej. 

Wykonie kopii zapasowej

1. Po zakończonej instalacji, należy dodać połączenie z serwerem RDS

2. Wybrać bazę danych, dla której ma zostać wykonana kopia

3. Ustalić miejsce docelowe kopii zapasowej i kliknąć „Run Now”

4. Jeśli wszystkie przebiegnie pomyślnie, powinno wyświetlić się poniższe okno

Przywracanie

1. Należy tworzyć dziennik postępu (progres log) i kliknąć przycisk „Restore from Backup”

2. Wybrać bazę danych, która ma zostać przywrócona

3. W pojawiającym się oknie określić nazwę bazy do przywrócenia i kliknąć „Restore”. Jeżeli baza danych istnieje, zostanie nadpisana.

Więcej szczegółów na temat pozostałych metod można znaleźć tutaj

Przywracanie serwera Amazon RDS SQL

Powrót